כל הפוסטים בהטכניון

כנס חוקרים צעירים 2016 – הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון

באפריל 2016 אדר' דוד אדרעי הציג את מחקרו למאסטר, בפקולטה לארכיטכטורה ובינוי ערים טכניון חיפה. הרצאתו הייתה להרצאה המסיימת את