אדר’ דוד אדרעי – חקר את הרקמה העירונית היחודית הכלואה במרובע הרחובת רמז, ארלוזורוב, אבן גבירול וז’בוטנסקי תל אביב. רקמה זו הינה אי יחודי וסביבה רקמה הומוגנית של של בינוי תכנית גדס בת”א ותכנית המראה שלה ממזרח לרח’ אבן גבירול. החקירה בדקה את המורפולוגיה הכאוטית הקיימת בין שיברי הכפר אל מסעודיה – סומייל לבין מספר איייקונים אדריכלים דוגמת בית הועד הפועל של ההסדרות ברח’ ארלוזורוב, מגדל המאה והגימנסיה החדשה. החקירה נעשתה דרך סדרת מיפויים וחיפוש תיאורטי מושגי של הגן הסגור. החקירה של דוד מאפשרת ראיה חדשה לתכנון מרקמי בצפיפות בינוי הזהה לתכנית המגדלים המוצעת לאזור לאחר הפינוי בינוי. תכנון גן לינארי העושה שימוש בטופוגרפיה הטבעית וחשיפת רכס הכוכר השני שמצוי באזור. חקירה אורבאנית הבודקת מורפולגיה וורנקולאית המתנגשת בטיפולוגיה של המודרניזם הגבוה של בפרויקט בניין הארץ. החקירה נמשכה לאורך שנה בהנחית פרופ’ משה מרגלית ובסיומה הוצעה תכנית בינוי אלטרנטיבית.