משרדנו עלה שלב בתחרות מעונות סטודנטים לרפואה – טכניון, אלנבי 85 חיפה. הצעת התכנון שלנו>>, הוצגה בתערכות עבודות נבחרות בין התאריכים 19.03-05.04.2017  בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון