אדריכל דוד אדרעי – זוכה עמית מחקר בארכיטקטורה בקרן עזריאלי 2015-2016
תוכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.
התוכנית בוחרת את סטודנטים הטובים והמוכשרים ביותר מישראל ומחו"ל, ומעניקה להם תמיכה תמיכה כלכלית שמטרתה לאפשר להם לפתח את מחקרם בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים בתחומם.
הקרן שמה לה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה שתעשיר את משאב ההון האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל.
קבוצה מובילה זו תעלה את קרנה של ישראל בעולם ותתרום לטיפוח קשרים אמיצים בין ישראל ושאר המדינות.
תוכנית המלגות ממומנת על ידי קרן עזריאלי. הקרן הוקמה מתוך שאיפה להגשים את חזונו הפילנתרופי של דוד י. עזריאלי

קישור לתקציר המחקר>>

קישור לעמוד של אדריכל דוד אדרעי בתכנית עמיתי מחקר עזריאלי –  Azrieli Fellows Program >>