מלגות מחקר תל־אביב עיר עולם 2015:

במרץ 2015 פורסם בפעם השלישית ברציפות קול קורא למלגות מחקר, למחקרים אשר יתמקדו בתל־אביב רבתי במגוון תחומים התורמים למיצובה של תל אביב כעיר גלובלית.
בעקבות הפרסום, התקבלו שלושים וחמש הצעות של חוקרים/ות, במסגרת עבודת תזה או דוקטורט, מאוניברסיטאות בארץ ובעולם.
ב- 15 ביוני 2015 התכנסה ועדה של 10 שופטים (הרכב הוועדה מפורט לעיל) על מנת לבחור את החוקרים/ות שיזכו במלגת מחקר על פי קריטריונים של מצוינות מחקרית ורלוונטיות המחקר לעיר. חמישה חוקרים וחוקרות נוספים שלחו הערכותיהם מראש.

הזוכים/ות במלגת מחקר הם:

גיא שני, דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, על מחקרו:
"Putting Down Roots in a Global Context: Choosing a Residence and Buying a Home in Israel's Global Center and Local Periphery"

המחקר, בהנחיית פרופ' ניסים מזרחי, משווה בין תהליך הבחירה לרכוש בית בעיר גלובלית (תל אביב) לעומת עיר שאינה בעלת מאפיינים גלובליים (באר שבע).

הילה גורן, תלמידת תואר שני בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב, על מחקרה:
"The Global Citizenship Divide: The case of Tel Aviv"
המחקר, בהנחיית ד"ר מירי ימיני, בוחן תפיסות של אזרחות גלובלית בקרב מורים/ות בבתי ספר בתל אביב – יפו, ואת הקשר של תפיסות אלו למעמד סוציו-אקונומי של התלמידים/ות.

דוד אדרעי, תלמיד תואר שני במחלקה לארכיטקטורה, הטכניון, על מחקרו:
"The Changing Role of Private Open Spaces (POS) in the Large Housing Estates of Tel Aviv, Yad Eliyahu"
המחקר, בהנחיית אדר' ד"ר אלס ורבקל ופרופ' אליסה רוזנברג, בוחן את חשיבותם החברתית והפונקציונלית של מרחבים פתוחים פרטיים בשכונת יד אליהו, ואת האופן בו תפקידם השתנה לאורך העשורים האחרונים.

הוועדה מבקשת לציין לשבח את תמר ערב, דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, על מחקרה:
"Ultra-Technological Refugees: Consumer Culture and Capitalist Identity Structuring among African Refugees in Tel Aviv"
המחקר, בהנחיית פרופ' גד יאיר ופרופ' גליה צבר, הוא מחקר אתנוגרפי הבוחן ביטויים של זהות מקומית ותרבות צריכה בקרב מבקשי מקלט אפריקאים בתל אביב.

קישור לתקציר המחקר>>

קישור לפרסום הזכיה באתר הטכניון>>

קישור לפרסום המחקר בפורטל המחקרי עירית תל אביב>>

 טכניון – דף הפייסבוק>>

 

;